Seznam článků

 

Využití energie stromů

 

 

 

Jednou z možností,jak řešit rovnováhu energie v lidském organismu,je využití stromů.

 

Již naši předkové uctívali svoje stromy jako symboly svých národů pro svoje vyjímečné vlastnosti,a to v řadě případů odpovídá i příbuznosti vlastnosti stromu a mentalitě jím uctívaného národa.Řada výzkumů v zahraničí,zejména práce pana Menfreda Himmela,potvrzuje řadu zajímavých možností,použití energií různých druhů stromů ve vazbě na kompexnost léčení jednotlivých druhů onemocnění nebo alespoň ke zlepšení duševního stavu člověka.Jako každý živý organismus má i strom svůj obal,který nazýváme jako u člověka aurou,tuto auru lze snadno zjistit virgulí a pravidelným měřením jak v denním,tak nočním cyklu bylo zjištěno,že dochází ke změnám v energetické soustavě stromů právě vlivem ročního a denního období,a to následovně.

 

V zimním období je aura stromu velice úzká a měřená intenzita energie velice nízká.S nastupujícím jarem se stav energie zvyšuje,aura se rozšiřuje a její maximum je dosaženo v období květu jednotlivých stromů.Aura stromu není u každého stromu kruhová a je deformována respektive rozšířena ve směrech zemských pólů,toto se mění s průběhem denního cyklu.

 

 

 

Jak lze využít energie stromů pro posílení organismu?

 

Vycházíme ze zkušeností indiánů ze Severní Ameriky,kteří při svém vyčerpání objímali stromy a zaklínací formulí žádali strom o sílu a energii.Lze postupovat následovně.Postavíme se čelem ke stromu,levou ruku zvedneme,pravou připažíme a přitiskneme se ke kmeni stromu včetně dlaní rukou a podvědomě se soustředíme na energii stromu,tuto polohu zachováme po dobu tří minut.Potom zvolíme další polohu tak,že se obrátíme ke kmeni stromu zády,dlaně přitiskneme ke kmeni a o strom se opřeme,v této poloze zůstaneme zase po dobu tří minut s tím,že se opět soustředíme na energii stromu.Podle vlastního pozorování doporučuji,použití této metody,a to v denní době při východu slunce.Tuto metodu s oblibou používám i sám,každému ji vřele doporučuji,výhoda je v tom,že při této aplikaci nemůže dojít k nadměrnému načerpání energie,zde se chová lidský organismus jako samoregulátor.