Na kosmetiku, léky i hasící přístroje atd.

Skříňka nejen na hasící přístroje