Tyto energetické léčivé valouny jsem začal tvořit na základě daru, jenž mi byl seslán v podobě uvědomění, uchopení, odevzdání, pokory a přijetí Boží energie a všeobjímajícího světla. Za toto poznání děkuji - Boží lásce a léčitelce, která mě předala ze své nekonečné vesmírné energie a poznání nepopsatelně mnoho. Toto vše nyní vkládám především do našich valounů, kde gravírují otevřené dlaně s Božím světlem. Je to malý mezičlánek a určitá spojnice mezi Bohem a našim fyzickým bytím.

Každému z vás kdo je připraven a nacítěn v přijmutí, odhodlání a odevzdání je prostřednictvím tohoto valounu nabídnuto nekonečno lásky, míru a klidu.....

Svým prostřednictvím vám mohu nabít a nacítit Boží láskou a milosrdenstvím i srdce určené k zavěsení či jenom tak do kapsy popř. vygravírovat váš osobní vzkaz, jméno nebo věnování.

Váš Zdeněk