Seznam článků

 

Lidé Cypřiše

 

Cypřiš je strom lidí, kteří se narodili v období:
28. 7. – 5. 8.
27. 1. – 4. 2.

Lidé cypřiše jsou tolerantní, vynalézaví, věrní, ale také dost líní a mají sklony k utiskování slabších ve svém okolí. Jeho povaha je velmi vzácná, protože se dokáže bezelstně a intenzivně těšit ze všeho, co život přináší. Lidé tohoto znamení mají silnou vůli najít východisko, i kdyby to mělo znamenat jejich nepohodlí. Snad proto ani v těch nejhorších situacích neztrácejí naději na zlepšení věcí, rozvahu a dobrou vůli. Cypřišům ale velmi vadí jakékoliv omezování osobní svobody a pokud ho přinutíte žít ve stísněných podmínkách ať už ve fysickém, nebo duchovním smyslu, brzy se stane mrzoutským a dokáže otrávit život i tomu největšímu optimistovi. Přitom nemá rád samotu, které se úzkostlivě vyhýbá. Nejraději tráví čas v kruhu rodiny nebo mezi dobrými přáteli. Obojí nutně potřebuje k tomu, aby byl v životě spokojený. Ve společnosti bývá oblíbený, na ostatní působí jeho přítomnost uklidňujícím dojmem. Cypřišoví lidé milují přírodu, rádi se toulají, jsou přímo nadšení cestovatelé. Jejich hlavní zájem se soustřeďuje na poznávání nových krajů a zvyků lidí, kteří tam žijí. Zrozenci Cypřiše si z celého srdce přejí být šťastní. Nic jiného je nezajímá, nepřikládají zvláštní význam ani životnímu úspěchu, ani hmotným statkům. Proto nebývají úspěšní obchodníci, politici, podnikatelé. Cypřišům nejlépe vyhovují povolání vyžadující neustálý kontakt s lidmi, kdy ale mohou pracovat do jisté míry sami a nikdo neomezuje jejich rozlet a nezkrotné nadšení. Výborně se uplatňují například jako průvodci cestovních kanceláří, řidiči kamionů, piloti a podobně. Jejich kariéra však nebývá závratná, protože se o společenský postup nijak nesnaží. Naopak se pečlivě vyhýbají všemu, z čeho by mohli mít potíže, které by narušovaly jejich štěstí. Cypřišové velmi rádi sní s otevřenýma očima, nechávají se volně unášet životem, který si organisují a uspořádavají jen v případě krajní nevyhnutelnosti a s velkým sebezapřením. Největším překážkou na cestě Cypřišů ke štěstí je právě jejich snaha vyhnout se veškerým náročným a stresujícím situacím. Neuvědomují si, že v životě je někdy nutné stát si na svém a občas i riskovat, jinak není možné pokročit dopředu. K lidem, kteří jsou Cypřiši nějakým způsobem podřízení, se chovají se značnou dávkou nekompromisnosti a přísnosti. Jelikož ale Cypřišům zpravidla chybí organisační talent, jsou výsledkem zmatky, chaos a vzájemné hádky, kdy jeden obviňuje druhého. Lidé zrození ve znamení Cypřiše se pro svou nechuť k řešení problémů a sklonům k panovačnosti nehodí do vedoucích funkcí. V manželství se chovají stejně, od svého partnera vyžadují až podlézavou podřízenost a bezmeznou odddanost. Pokud jim to jejich současný protějšek nechce nebo nemůže poskytnout, bez milosti jej vymění za jiného. V lásce jsou Cypřiši divocí a smyslní. Než se usadí a najdou člověka, který se jim podřídí, vystřídají mnoho partnerů. Jakmile najdou toho pravého, milují jej silně a nezkrotně. V takovém případě jsou pak věrní až za hrob. Lidé Cypřiše se v životě těší dobrému zdraví, stejně jako jejich patron, který je silným a krásným stromem. S přibývajícími lety hrozí lidem Cypřiše nebezpečí, že se pod vlivem okolí stanou hypochondry, když budou na sobě hledat nemoci, které "přeci každý v tomhle věku má."