Seznam článků

 

Lidé Lípy

 

Lípa je strom lidí, kteří se narodili v období:
11. 9. – 19. 9.
13. 3. – 21. 3.

Lidé narození v tomto období dosahují svých životních cílů poměrně rychle a snadno. Těžko říci čím to je, prostě mívají štěstí. Přitom sami mívají sklon k pohodlnosti a snaží se zařídit si pokud možno bezproblémový život. Vždy a za všech okolností se vyhýbají konfliktním situacím, nikdy nejdou do přímého střetu. Jsou to lidé kompromisu, mnohdy jsou ochotni k velkým ústupkům, jen aby si nekomplikovali život. Zároveň jsou však lidé lípy velmi přizpůsobiví a schopní žít plný život i ve velmi skromných podmínkách. Lidé spjatí s lípou jsou vrození romantici a zejména v lásce velmi snadno utíkají od životní reality k nesplnitelným snům. Rozpory mezi skutečností a vysněnými představami o ideálech jsou příčinou věčného vnitřního zápasu, který se v nitru každého z lidí lípy odehrává. Ovšem snad právě díky jejich příslovečnému štěstí se dosti často stává, že jejich zdánlivě fantastické sny, které spřádají, dostávají reálný obsah. I když jim dal osud do vínku životní úspěchy a uznání, v lásce už takové štěstí nemívají. Máte-li za manžela či manželku lípu, musíte počítat s její vrozenou žárlivostí. Je to vlastnost, kterou neumí odstranit, pouze více nebo méně skrývat. Pochopitelně, že přehnaná žárlivost komplikuje lidem lípy značně život, Častější prohry v citové oblasti mnohdy vedou u nich k bolestínství a sebelítosti. Pokud se výjimečně některým lípám nedaří ani v běžném životě, stávají se z nich osamělí podivíni, stranící se společnosti. Lidé narození ve znamení lípy bývají mezi lidmi velice oblíbeni. Znají totiž umění naslouchat druhým, bývají neobyčejně trpělivý a vstřícní. Vysloveně jim dělá radost, mohou-li pomoci někomu slovem či skutkem a bývá to obvykle pomoc naprosto nezištná. Charakteristickým příkladem zrozenců lípy je dosud největší génius fyziky Albert Einstein, jehož „sny“ všichni považovali za nemožné. Mezi zrozence lípy patří také básník František Hrubín, jehož vztah k dětem jen potvrzuje to, co již bylo o lípách řečeno, dále spisovatelé Henrik Ibsen, Christa Wolfová, Agatha Christie a herečka Greta Garbo. Lípy patří k typickým evropským a dosud poměrně hojným stromům. O užitečnosti tohoto stromu bylo již mnoho napsáno, přesto však, myslím, nebyl vděk lidí úměrný tomu, co pro ně lípa znamená. Lípy poskytují vynikající pastvu pro včely, které z jejich nektaru dokáži vytvořit jedinečný med. Lipový čaj je jako účinný prostředek proti nachlazení uznáván i lékaři, kteří jinak nad bylinkami ohrnují nos. Keltové si kdysi podle některých tradic přikládali čerstvé listy lípy na unavená oční víčka, vyjasňuje to prý pohled. Z lipového dřeva se dodnes připravuje živočišné uhlí, což je účinný prostředek proti střevním katarům i otravám. V moderní době se díky své relativní odolnosti vůči výfukovým plynům stává jedním z mála stromů, které přežívají ve městských ulicích a vytvářejí jakž takž snesitelné prostředí. Měkké lipové dřevo bylo a je vyhledávaným materiálem řezbářů. Mnoho slavných oltářů je vyřezáno z lipového dřeva, které se kdysi latinsky nazývalo lignum sanctum, čili svaté dřevo. Také všude tam, kde je třeba lehkého dřeva, jako například u rýsovacích prken nebo u násad malířských štětců, tam všude se výborně uplatňuje lipové dřevo. Lípa byla považována za ochranný strom rodin a klanů. Odtud pochází zvyk při narození prvního dítěte zasadit lípu. Byla také stromem zamilovaných a sídlem bohů (bohyň) lásky. Říkalo se také, že lípy chrání před zlými duchy a nikdy do nich neuhodí blesk. Lípa bývá uváděna jako posvátný strom Slovanů. Spíše se však zdá, že byla uctívána odnepaměti a Slované úctu k tomuto stromu od Keltů ochotně převzali. Lípu uctívali i staří Řekové, vzpomeňme si na dojemný příběh o Filemonovi a Baucis. Ať už tedy jako Keltové, Řekové či Slované, mějme tento strom rádi. Lípa svým charakterem patří pod znak oghamu, jehož jméno (straif) nese rozšířený evropský keř, který je však dnes poněkud přehlížen a tím je trnka. Tento nevelký, asi do 3 metrů dorůstající keř roste na vápenitých stráních v celé Evropě, na severu až ke Skandinávii. Jeho květy bávají cenným prvním jarním zdrojem nektaru a pylu pro včely, plody jsou poživatelné (zvláště po přejití mrazem, kdy nejsou tolik trpké) a obsahují hodně tříslovin, vitamín C, glykosidy a spoustu dalších užitečných látek. Z květů trnky se připravuje výborný jemný močopudný a lehce projímavý čaj. Kdysi se z plodů trnky připravovala povidla a také výborné trnkové víno sytě rudé barvy a chuťově velmi podobné portskému. Málokdo již dnes ví, že trnka je zřejmě prapředkem dnešních kultur slivoní (švestek). Opět nelze nevidět celkovou souvislost trnky s celkovým charakterem lidí z tohoto období – stejně jako oni i trnka je nenápadná, drobná, zdánlivě nezajímavá a málokdo by uvěřil, kolik už lidem přinesla užitku.