Seznam článků

 

Lidé Jasanu

 

Jasan je strom lidí, kteří se narodili v období:
24. 11. – 2. 12.
25. 5. – 2. 6.

Člověk narozený v období vlády jasanu mívá zpravidla v životě štěstí, což je však zejména proto, že patří mezi ty připravené, kterým štěstí přeje. Bývají to lidé pevní, ctižádostiví a velmi schopní. Vytčeného cíle dosahují zejména díky svým dobrým organizačním schopnostem a praktické předvídavosti. Bývají obdaření přirozenou inteligencí a snadno se učí novým věcem. Cílevědomost jim umožňuje, aby si i do vysokého věku udrželi mladistvý vzhled i fyzickou svěžest. Díky těmto vlastnostem se velmi často v životě stávají oporu pro ty, kteří u nich hledají ochranu. Díky své rozvážnosti a vynalézavosti dokáží nalézat řešení i v těch nejnepříznivějších obdobích. V milostném životě nebývají jasani nijak bouřliví milenci. Zato však jsou vždy spolehlivě věrní a v manželství bývají ideálními partnery. Jasani však mívají i některé negativní vlastnosti. V partnerství i přátelství bývají často dost nároční, nechtějí jen dávat, ale dost hledí na to, co od druhého mohou čekat. Někdy se tato vlastnost vyvine až do neskrývaného sobectví. Svůj majetek dovedou vždy dobře chránit a obhospodařovat. Dokáží si i hodně odříkat a velmi neradi se zadlužují, neboť nezávislost a svoboda rozhodování jsou jim nadevše. Velmi často však jednají pod dojmem víry, že bohatství jim přinese i štěstí. Není divu, že mezi zrozenci jasanu najdeme významné a dobré státníky jako byli John F. Kennedy a Charles  de Gaulle. O příslovečné hloubavosti jasanů svědči i to, že mezi ně patřili matematik a zakladatel kybernetiky Norbert Wiener, vynálezce turbíny Viktor Kaplan a spisovatel Mark Twain. Botanický název Jasan ztepilý nedostal tento strom náhodou. Je to mohutný, statný strom, jehož koruna dosahuje až 45 metrů výšky. Jasan patří mezi naše největší stromy. Ze stromu přímo vyzařuje klid, majestátnost a opora. Je nasnadě, že se tento strom stal důležitým prvkem mnoha mytologií. V původní germánské mytologii byl dokonce stromem nejdůležitějším – známý Yggdrasil byl vesmírným stromem, jenž byl zasvěcen Odinovi. Germáni také věřili, že z jasanu se zrodil první muž, zatímco první žena vznikla z olše. V keltské mytologii byl jasan považován za mocného ochránce a léčitele. Světle hnědé jasanové dřevo je tvrdé, pružné a dobře odolává vodě. Proto Keltové z jasanu stavěli čluny, které byly považovány za obzvlášť bezpečné. Z jasanového dřeva se vyráběly také luky, šípy a později samostříly. Dnes se jasanové dřevo používá k výrobě lyží a sportovního náčiní, někdy také k výrobě nábytku. Druidové si dělali z jasanového dřeva své kouzelné pole. Hůlka nebo hůl z jasanu byla mocným ochranným a léčivým prostředkem, zejména když v ní byly vyryty další magické symboly. V lidové magii odjakživa platilo, že jasan dovede člověka zbavit mnoha neduhů již jen svou přítomností. Bývalo proto zvykem např. nemocné děti protahovat rozštěpem mladého jasanu. O tom, že se některé keltské zvyky dochovaly přes propast dvou tisíc let i u nás, se lze přesvědčit na nejednom příkladě. Sám jsem byl nedávno vyveden z míry, když mi jeden můj přítel při debatě o léčivých vlastnostech stromů řekl: „To se traduje u nás na Šumavě od nepaměti: když je někdo nemocný, dává se mu pod lůžko čerstvě nasekané jasanové dřevo – dělalo se to tak vždycky a pomáhá to!“ A když jsme u těch dochovaných zvyků. Málokdo si dnes uvědomuje, že když chce, aby něco dobře vyšlo, aby se to nepokazilo a zaklepá přitom „na dřevo“, používá vlastně prastarý keltský zvyk. Keltové totiž měli ke všem stromům ohromnou úctu a věřili, že v nich sídlí mocní duchové – klepání na dřevo mělo zprostředkovat ono přání těmto duchům. Klepalo se vždy třikrát, což je zase vzpomínka na trojí povahu většiny keltských božstev a trojku vůbec jaké na posvátné keltské číslo.