Seznam článků

 

Lidé Habru

 

Habr je strom lidí, kteří se narodili v období:
3. 6. – 11. 6.
3. 12. – 11. 12.

Lidé narození v těchto obdobích se výborně uplatňují v profesích jako např. bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích. Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost. Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel. Ve všech svých životních úlohách se snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí. Z poctivého přístupu k plnění povinností však vyplývá jejich značná nerozhodnost a nedostatek vlastní iniciativy, často se totiž obávají vlastních chybných rozhodnutí. Habři neradi opouštějí vyšlapanou cestu a ověřené metody. Ve společnosti to bývají milí a příjemní lidé, kteří se nikdy neuchylují k podlému jednání. Jejich brzdou však je hluboce zakořeněná nedůvěra k lidem, které se nikdy nedokáží zcela zbavit a která jim ztrpčuje život. Ukáznění a pracovití habři mívají velmi rádi, jsou-li za svoji práci náležitě oceněni. Nejde jim ani tak o finance jako spíše o morální uznání. To však vede často ke ctižádosti, touze po slávě a kariéře. Úspěchy a vychvalování jiných v nich někdy vyvolávají závist, kterou pak dovedou špatně skrývat. V lásce vždy touží tito lidé poznat něco velkého, neobvyklého. Vždy se cítí velmi potěšeni náklonností opačného pohlaví. V manželství však bývají zpravidla věrní, neboť manželský slib a obecně přijatá společenská pravidla jsou jim téměř posvátná. Mezi habry najdeme mnoho lidí s uměleckými vlohami. Spojí-li se jejich umělecký talent s jejich příslovečnou pílí a sebekázní, pak není divu, že mezi nimi najdeme známé skladatele, jakými byli např. Robert Schumann či Bohuslav Martinů. Habr patří mezi původní a velmi hojné dřeviny, vyskytující se v Čechách v původních porostech již od posledních ledových dob. Bohužel na mnoha místech byl dnes téměř vytlačen a to je velká škoda. Habr je statný strom s vysokou nepravidelně klenutou korunou. Jeho kmen i spodní větve mají charakteristický vzhled, vypadají jakoby svalnaté. Možná proto, položíte-li ruku zejména na nějaký starší vzrostlý habr, můžete jasně cítit, že je to živá bytost. Habr má vynikající harmonizující vliv na lidi, zdržující se pod jeho korunou. Pokud vás čeká nějaká důležitá práce nebo činnost, k níž budete potřebovat mnoho duševních sil a schopnost soustředění pouze na jednu věc, dodá vám je právě habr. Stejný znak oghamové abecedy jako habru náleží i platanu. znamená to, že lidem narozeným v uvedeném období je platan stromem stejně blízkým jako habr. Platan dnes můžeme často nalézt v parcích, kde je oblíbeným stromem, možná právě pro svůj harmonizující vliv. Další rostlinou tohoto znamení je zimolez (kozí list), jehož starokeltský název (Uilen) nese i příslušný znak oghamu. Zimolez je odedávna používaná bylina, jejíž sušený květ je díky antimikrobiálním účinkům vynikajícím prostředkem proti všem zánětům. Květy zimolezu prý přitahují peníze a jakýkoli přímý kontakt s rostlinou (stejně jako u habru) prý zvyšuje psychické schopnosti.