Seznam článků

 

Lidé Jedle

 

Jedle je strom lidí, kteří se narodili v období:
1. 7. – 9. 7.
31. 12. – 8. 1.

Jedle charakterizuje lidi velmi pracovité a nadané, obdařené jakousi chladnou krásou a důstojností. Jedloví lidé se dokáží s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovedou do úspěšného konce. Jsou schopni rychle se učit a získávat nové poznatky. Mají ambice něco v životě dosáhnout. Jejich svědomitost jim velí neutíkat od problému a tak se často stává, že se ocitají v zaměstnání, které neodpovídá jejich schopnostem a představám. Zrozenci jedle bývají ve styku s ostatními lidmi velmi zdrženliví a nedůvěřiví. Velmi neradi riskují a nikdy se nespoléhají na ostatní. Přes tuto svojí uzavřenost a odstup jsou schopni nezištné a obětavé pomoci jiným lidem. Díky své zdrženlivosti se nesnadno seznamují, mnoho lidí odradí svojí nedůvěřivostí. Někdy bývají lidé jedle dosti náladoví, umínění a hádaví. Také v lásce to nemívají snadné. Nesnadno si hledají partnera, který by splňoval jejich dosti vysoké nároky. Zamilují-li se však, jejich láska nemá hranic. Jedle nemívají jednoduchý život. Jejich přímá povaha je žene do častých konfliktů s okolím, i když většinou bývá právo na jejich straně. Z toho vyplývá nejčastější zdravotní ohrožení lidí jedle: jsou to choroby stresu, vysoký tlak a oběhové potíže. Ke stáří bývají často postiženi dlouhými vleklými chorobami, které jim znepříjemňují život. Přesto se obvykle dožívají vysokého věku. V naší zemi jedli částečně vytlačil smrk, který má s jedlí mnoho shodných vlastností. Pokud jste zrozeni v tomto období a jedle vám není nijak blízká, je pravděpodobné, že tím pravým stromem bude smrk. V některých pramenech je tomuto období zasvěcen i tis, který však má jiný symbol oghamu a také poněkud jiné vnitřní vlastnosti. Tis je a byl považován za strom smrti a pojítko k dávným předkům, proto se jinak ve stromokruhu nevyskytuje. Mezi nadanými a pracovitými lidmi jedle nacházíme známé vynálezce Nikolu Teslu a Františka Křižíka, skladatele Josefa Suka, básníka Jeana de la Fontaine a spisovatele Franze Kafku. Jedle je dnes u nás dost vzácný strom, neboť se nám jej téměř podařilo vyhubit průmyslovými exhaláty, na něž je velmi citlivá. Nebylo tomu tak před staletími, kdy byla jedle hojným stromem lesů ve středně vysokých polohách. Tento nádherný strom dosahující až 50 m výšky a věku 200 – 300 let (výjimečně i 800 let) vzbuzoval u Keltů posvátnou úctu. Zejména když poznali vynikající léčivé a antiseptické účinky silic, které obsahují jedlové výhonky. Jedlová pryskyřice je nepostradatelnou součástí mastí proti revma a artróze, má vynikající hojivé účinky a z čerstvých výhonků se vyrábějí přípravky proti kašli a bronchitidě. Keltové jedli uctívali a o zimním slunovratu (tehdy se slunovratové noci říkalo „noc bílé jedle“) to byly právě jedle, které zdobili barevnými pentlemi, pečivem a posvátnými ozdobami. Pod ně pak přinášeli dary svým bohům, čímž vytvořili předobraz mnoha dnešních vánočních zvyků. V některých krajích bylo zvykem dávat zesnulým při pohřbu pod jazyk jedlové semínko, což jen dokazuje, jak úzce spojovali Keltové lidskou duši se stromy. Pokud se vám někdy podaří v lese objevit jedli, je to znamení, že v tom místě to s životním prostředím ještě není tak špatné. Věnujme proto těmto užitečným a vzácným stromům úctu, zaslouží si ji.