Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14 denní lhůtě

 

Kupující: V............................., dne

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

další kontaktní údaje: email, telefon

 

 

 

 

Prodejce: Otakar Ševčík – Fa. Eben

Dolní Jasenka 136

75501 Vsetín

IČO- 66729661

www.eben.cz

 

 

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.eben.cz objednal/a zboží v hodnotě …............ Kč, včetně DPH a poštovného ve výši ................, celkem tedy .................. Kč. Zboží jsem od Vás obdržel/a dne ..........

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu Otakar Ševčík – Fa Eben, Dolní Jasenka 136, 75501 Vsetín

 

Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a poštovné ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo …...................................., vedený u ................... banky a.s.

 

 

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji

 

 

S pozdravem

 

 

 

vlastnoruční podpis